Orgelmis door Lène en Ernest Vermeulen

Zondag 23 augustus spelen Lène en Ernest Vermeulen op de orgels tijdens de hoogmis in de Martinuskerk. Aanvang 10.00 uur

U bent van harte uitgenodigd de eucharistieviering bij te wonen. De organisten spelen zowel quatre-mains op het grote orgel maar ook samen op beide orgels. Misschien heeft u altijd al willen weten welke stukken er ten gehore worden gebracht. Dat komt goed uit, want het programma is bekend en luidt als volgt:

Vóór de mis: Sonate in F voor orgel 4-mains (J. Mazzinghi).
Aansluitend gedurende de intocht: Intrada in G voor twee orgels (E.Vermeulen)
Tijdens offerande: Toccata a 8 in g voor twee orgels (A. Bonelli).
Tijdens de communie-uitreiking: Sonate in F voor orgel 4-mains (Th.Smith).
Tijdens de uittocht: Sonate in C voor orgel 4-mains (T.Giordani)

Nog even voor de zekerheid de regels in verband met het coronavirus op een rij:

Houd gepaste afstand van elkaar.
Gebruik de desinfecterende hand gel die bij de ingang staat.
Bij binnenkomst wordt gevraagd naar de gezondheid en kan de toegang worden geweigerd.
Loop per persoon door het middenpad naar binnen. Niet in groepjes.
Neem plaats op de niet-afgezette banken.
Houd ook daar rekening met de 1,5 m.
Bij het verlaten van de kerk, gaan de mensen die achterin zitten, als eersten naar buiten.