Jaarrooster

18 oktober 2020
10.00 uur
29e zondag door het jaar
25 oktober 2020
10.00 uur
30e zondag door het jaar,
tevens sluiting rozenkransmaand
1 november 2020Allerheiligen
maandag 2 november 2020
19.00 uur
Allerzielen
8 november 2020
10.00 uur
32e zondag door het jaar,
feest van Sint Martinus
15 november 2020
10.00 uur
33e zondag door het jaar.
22 november 2020
10.00 uur
Christus Koning van het Heelal,
viering Sint Cecilia
29 november 2020
10.00 uur
1e zondag van de advent
6 december 2020
10.00 uur
2e zondag van de advent
13 december 2020
10.00 uur
3e zondag van de advent
20 december 2020
10.00 uur
4e zondag van de advent
24 december 2020
18.30 uur
Gezinsmis
24 december 2020
21.00 uur
Vigiliemis
25 december 2020
10.00 uur
1e kerstdag
26 december 2020
10.00 uur
2e kerstdag
27 december 2020
10.00 uur
Feest H. Familie
1 januari 2021
10.00 uur
Nieuwjaarsdag
3 januari 2021
10.00 uur
Driekoningen
10 januari 2021
10.00 uur
Doop van de Heer
17 januari 20212e zondag door het jaar
24 januari 2021
10.00 uur
3e zondag door het jaar
31 januari 2021
10.00 uur
4e zondag door het jaar
7 februari 2021
10.00 uur
5e zondag door het jaar
14 februari 2021
10.00 uur
6e zondag door het jaar
21 februari 2021
10.00 uur
1e zondag veertigdagentijd
28 februari 2021
10.00 uur
2e zondag veertigdagentijd