Informatie Vrienden

Gegevens:
Geregistreerd als: Stichting Vrienden van het kerkelijk Zangkoor St. Martinus.
De naam wordt verkort gebruikt als: “Stichting Vrienden Sint Martinuskoor”

Bestuur:
de heer E.J.A.M. van der Lugt, voorzitter
mw. M.L.J. Nouwen, secr./penningmeester

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder nr. 41067957

Doelstelling:
De Stichting heeft als doel de speciale uitvoeringen van het Groot St. Martinuskoor financieel te ondersteunen door bijdragen/donaties van de vrienden.

Beleidsplan:
Het werven van sponsoren, waar tegenover staat dat men 2x per jaar een programma krijgt van de optredens van het koor tijdens H. Missen in de St. Martinuskerk te Weert of elders. Als dank 1x per jaar een misintentie voor de levende en overleden leden van de Stichting Vrienden en 1x per jaar een bijeenkomst (gezellig samenzijn) voor de Vrienden van het koor. De vrienden worden dan door de voorzitter van de Stichting en de voorzitter van het koor toegesproken. Zorgdragen voor de speciale uitvoeringen van het koor, zoals het contracteren en betalen (uit opgebrachte gelden van de sponsoren/vrienden) van orkest en solisten in samenspraak met de dirigent.

Activiteiten:
Ieder jaar wordt met Pasen de Krönungsmesse uitgevoerd met het koor, orgel, orkest en solisten. Ook met Kerstmis wordt het koor begeleid door extra muzikanten. Ook bij speciale activiteiten van de Gemeente o.a. Weert 600 of het Cultureel Lint kan het koor uitgenodigd worden voor een extra optreden.

Beloningsbeleid:
De werkzaamheden voor de Stichting worden niet beloond en worden geheel op vrijwillige basis voor het koor gedaan.