In memoriam Marie-Louise Kneepkens

Maandagavond 14 december 2020 ontvingen wij het verdrietige bericht dat Marie-Louise Kneepkens eerder die dag was overleden. De gezondheid van Marie-Louise was de laatste weken erg snel achteruitgegaan. Maandagochtend is zij, in het bijzijn van haar broers, rustig ingeslapen.

Marie-Louise was sinds juli 1977 lid van het Martinuskoor en maakte deel uit van de altengroep. Haar gezondheid begon haar echter steeds meer parten te spelen, daarom stapte zij in januari 2017 over van het actieve naar het niet-actieve lidmaatschap. De weg naar de repetities en voornamelijk het oksaal viel haar door haar gezondheid steeds zwaarder. Maar ondanks haar gezondheidsbeperkingen bleef Marie-Louise trouw aan haar Martinuskoor. We mochten haar regelmatig in de kerk tijdens de missen begroeten, maar ook op het Ceciliafeest probeerde zij toch zo veel als mogelijk aanwezig te zijn. Marie-Louise was een gewaardeerd koorlid en in haar niet-actieve periode een trouwe fan. Marie-Louise was meer dan 40 jaar lid van het Martinuskoor, zij ontving daarvoor in het verpleeghuis in Budel nog de oorkonde, behorend bij het 40-jarig lidmaatschap.

Nieuwe maatregelen vanaf 4 november 2020

Vanaf vandaag, woensdag 4 november 2020 om 22.00 uur, mogen amateur zangkoren tijdelijk niet repeteren of optreden. Deze beperking geldt vooralsnog tot woensdag 18 november 2020. We keren dan, zo mogelijk, terug naar de huidige situatie van de ‘gedeeltelijke lockdown’. Hopelijk mogen de repetities dan weer worden hervat. Dit hangt af van de ontwikkelingen rondom de besmettingen en de ziekenhuisopnames, zowel op de verpleegafdelingen als de IC’s.

Lees hier de maatregelen van de rijksoverheid

Wat betekent dit voor ons?

Dat we op dinsdag 10 en 17 november niet mogen repeteren. Deze twee repetities zijn dan ook per direct afgelast. Of we de repetities vanaf dinsdag 24 november weer mogen hervatten zullen we jullie zo spoedig mogelijk laten weten.

We hadden het heel graag anders gezien, we waren weer zo lekker aan het zingen….. Maar de landelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat we nu even pas op de plaats moeten maken.

Let op elkaar en blijf gezond! Zodat we elkaar hopelijk over drie weken weer in goede gezondheid mogen ontmoeten!!

Orgelmis door Lène en Ernest Vermeulen

Zondag 23 augustus spelen Lène en Ernest Vermeulen op de orgels tijdens de hoogmis in de Martinuskerk. Aanvang 10.00 uur

U bent van harte uitgenodigd de eucharistieviering bij te wonen. De organisten spelen zowel quatre-mains op het grote orgel maar ook samen op beide orgels. Misschien heeft u altijd al willen weten welke stukken er ten gehore worden gebracht. Dat komt goed uit, want het programma is bekend en luidt als volgt:

Vóór de mis: Sonate in F voor orgel 4-mains (J. Mazzinghi).
Aansluitend gedurende de intocht: Intrada in G voor twee orgels (E.Vermeulen)
Tijdens offerande: Toccata a 8 in g voor twee orgels (A. Bonelli).
Tijdens de communie-uitreiking: Sonate in F voor orgel 4-mains (Th.Smith).
Tijdens de uittocht: Sonate in C voor orgel 4-mains (T.Giordani)

Nog even voor de zekerheid de regels in verband met het coronavirus op een rij:

Houd gepaste afstand van elkaar.
Gebruik de desinfecterende hand gel die bij de ingang staat.
Bij binnenkomst wordt gevraagd naar de gezondheid en kan de toegang worden geweigerd.
Loop per persoon door het middenpad naar binnen. Niet in groepjes.
Neem plaats op de niet-afgezette banken.
Houd ook daar rekening met de 1,5 m.
Bij het verlaten van de kerk, gaan de mensen die achterin zitten, als eersten naar buiten.

Prikbord terug van weggeweest

Het prikbord is er weer! Het was toch wel een groot gemis dat we elkaar niet meer konden bereiken via onze berichtjes. Probeer het snel en laat elkaar iets weten. Stuur een vakantiegroet, wens iemand beterschap of zeg wat je op je hart hebt.