Stichting Vrienden

Wie zijn wij?

Wij vormen een stichting met als doel de speciale uitvoeringen van het Groot Sint Martinuskoor financieel te ondersteunen.

Enkele malen per maand luistert het koor de hoogmis op met een meerstemmige mis en met meerstemmige gezangen. Met Kerstmis wordt er gezorgd voor een klein orkest terwijl met Pasen de inmiddels traditionele Krönungsmesse van W.A. Mozart wordt uitgevoerd met orkest en solisten.
Zoals u zult begrijpen vormen orkest en solisten een behoorlijke kostenpost. Geld daarvoor moeten wij ontvangen van onze sponsors. Onze stichting heeft de zogeheten ANBI-status, waardoor uw giften aftrekbaar zijn voor de belasting. Wellicht dat dit voor u aanleiding is onze stichting, en daarmede het Groot Sint Martinuskoor te sponsoren.

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen u als Vriend van het Sint Martinuskoor te mogen begroeten bij onze stichting. U kunt Vriend van de Stichting worden door een eenmalige vrije bijdrage per jaar te storten op onze rekening:
NL18 ABNA 0575 2335 16 ( BIC: ABNANL2A)

Als dank voor uw steun wordt eenmaal per jaar een H. Mis opgedragen voor de levende en overleden leden/Vrienden van het Groot Sint Martinuskoor. Ook nodigen wij u op die dag uit voor een kopje koffie en drankje na de H. Mis. Bovendien ontvangt u elk halfjaar een overzicht van de missen die gezongen worden door het Groot Sint Martinuskoor.


Henk Nies

voorzitter