Nachtmis 2021

Het koor was volop aan het repeteren voor Kerstmis in de hoop en verwachting dat het koor de kerstvieringen mag opluisteren. De nachtmis stond gepland op vrijdagavond 24 december. Aanvang 21.00 uur

Update 28 november: de repetities zijn gestaakt i.v.m. de nieuwe coronamaatregelen met ingang van van 28 november 2021. Of de kerstvieringen doorgang kunnen vinden is hoogst onzeker.

Update 1 december 2021: In alle rooms-katholieke kerken in het land worden na 17.00 uur geen diensten meer gehouden. De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen ook in de kerken aan te scherpen, maakt de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) woensdag bekend. Ook tijdens Kerst worden in de avonduren geen publieke vieringen gehouden.

Update 19 december 2021: Helaas gaat er in verband met een harde lockdown geen enkele kooractiviteit meer door.